Årslønn og ansiennitet per stillingskode i Stavanger kommune

november 8, 2018

Vi har lagt ut et nytt, interessant datasett som viser gjennomsnittslønn og -ansiennitet fordelt på kjønn og stillingskode.