4 kontoplaner for 2018

april 26, 2018

Vi har lagt ut 4 nye kontoplaner for 2018 : artskontoplan, ansvarskontoplan, prosjektkontoplan og fri dimensjon kontoplan. Disse benyttes sammen med datasett for drifts- og investeringsregnskap.