3 nye datasett

november 5, 2018

Datasettene AktivBy Arrangementer,-Reserveringer og -Ressursoversikt er blitt erstattet av Aktiv kommune Arrangementer, -Reserveringer og -Ressursoversikt. Det skyldes at datagrunnlaget nå finnes i et nytt og oppdatert system.