25 nye datasett

november 6, 2019

Vi har lagt ut levekårsundersøkelsen for Stavanger. Den er fordelt på 25 datasett. Alle disse har et navn som begynner på "Levekår Stavanger:"